neiye

R&D Lab

Pregled

Kiralna sinteza (rezolucija i asimetrična sinteza, katalizator i enzim)

Selektivna konverzija enantiomera (Pretvorite beskorisnu konfiguraciju u upotrebljivu konfiguraciju)

Razvoj procesa koji ne krši prava

Identifikacija nečistoće (TOF, GC-MS, LC-MS, NMR)

Istraživanje mutagenih nečistoća

Istraživanje elementarne nečistoće (ICP-MS)

overview1
overview2
overview3
overview5

Analitički aparat

Analytical-apparatus1
Analytical-apparatus4
Analytical-apparatus2
Analytical-apparatus5
Analytical-apparatus3
Analytical-apparatus6

Laboratorija za sigurnost procesa

Process-Safety-Lab1
Process-Safety-Lab2
Process-Safety-Lab3

Hemijska laboratorija

Chemical-Lab1
Chemical-Lab2
Chemical-Lab3
Chemical-Lab4