neiye

Hipertenzija

1
1
API ime proizvoda CAS NO. Klasifikacija
Olmesartan 5- (4'-bromometil-1,1'-bifenil-2-il) -1-trifenilmetil-1H-tetrazol 124750-51-2 hipertenzija
Olmesartan Etil 4- (1-hidroksi-1-metiletil) -2-propil-imidazol-5-karboksilat 144689-93-0 hipertenzija
Olmesartan 1- (4-etoksikarbonilfenil) pirol 144690-33-5 hipertenzija